09:00 - 09:30 ONTVANGST
09:30 - 09:45 Opening - Balanceren tussen ambitie en realiteit

Jan Jonker

  • De stand van zaken van de klimaatopgave, circulaire economie en energietransitie in Nederland
  • De transities staan steeds beter op de beleidsagenda’s en dat is positief, maar is het genoeg en wordt er voldoende budget voor vrijgemaakt?
  • Hoe balanceer je tussen ambitie en realiteit?
   
09:45 - 10:15 Triple-transitie - Anders durven denken

Jan Jonker

 

De Klimaatopgave, de Energietransitie en het streven naar een Circulaire Economie vormen samen een triple-transitie. Een grote economische én maatschappelijke uitdaging waar we voor staan. Deze opgave leidt tot ingrijpende en omvangrijke veranderingen in het bestaande sociaal-economische systeem.

Om zoveel mogelijk impact te realiseren moeten deze drie opgaven gezamenlijk aangepakt worden en dat houdt niet op bij de Nederlandse grenzen, het is een internationaal, gemeenschappelijk vraagstuk. Dit kan alleen aangepakt worden als we het economische systeem echt grondig herzien en dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt lef en moed en het herzien van posities. Echt anders durven denken, dàt is de kern van transitie.

  • Herken een transitie en bekijk of deze past bij jouw organisatie
  • Werk aan projecten waarin economische, lokale en sociale doelen hand in hand gaan
  • Ontwikkel oplossingen met elkaar voor problemen die bedrijven direct ervaren
   
10:15 - 11:00 Transitiemanagement - inzetten op echte transitie

Derk Loorbach

 

 

Een transitie wordt gedefinieerd als een proces van fundamentele en onomkeerbare verandering in de cultuur van een samenleving, structuren en praktijken. Transitiemanagement heeft als doel hardnekkige maatschappelijke problemen aan te pakken door duurzamere systemen te verkennen en te bevorderen. 

Hoe ambitieus ook, vaak gaat een nieuwe duurzaamheidsstrategie uit van de bestaande organisatie, van de bestaande manier van denken, bestaande kennis van technologie en het bestaande netwerk. Het vereist durf om vanuit een heel ander toekomstperspectief te vertrekken en systematisch werk te maken van transities.

  • Wat betekenen duurzaamheidstransities voor de strategie en sturing van organisaties?
  • Op welke wijze kunnen bedrijven, overheden en maatschappelijke partijen inzetten op echte transitie?
  • Wat kun je proactief doen om de kans te vergroten dat er maximaal maatschappelijk rendement uit de transities wordt gehaald waarin we nu terecht komen?
   
11:00 - 11:30 PAUZE
   
11:30 - 12:30 Workshopronde 1
 

Maak een keuze uit 6 verschillende workshops: Aan de slag met concrete plannen en praktijkvoorbeelden

   
12:30 - 13:30 LUNCHPAUZE
   
13:30 - 14:00 Het is nu of nooit - interview met Youth for Climate NL

Youth for Climate

 

Het begon allemaal bij de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg.  Zij staakte na de zomervakantie elke schooldag en inspireerde jongeren in verschillende Europese steden om ook te gaan staken voor het klimaat. Deze protesterende jongeren werden al gauw klimaatspijbelaars genoemd. 

Op 7 februari werd de eerste klimaatmars van Nederland gehouden. Op initiatief van de Daltonschool in Den Haag hebben duizenden leerlingen op verschillende dagen 'gestaakt' en geprotesteerd voor een veel strenger klimaatbeleid. Het belangrijkste doel van de klimaatspijbelaars is dat de lasten bij de grote vervuilers komen te liggen en niet bij de burgers. Ze hebben een heel lijstje met eisen, maar weten ook niet precies wat de oplossingen zijn. Maar weten wel dat als we in dit tempo doorgaan met vervuilen, de aarde straks compleet verpest is. En dan is er geen weg meer terug.

Jan Jonker gaat in gesprek met de klimaatspijbelaars.

   
14:00 - 14:30 Praktijkvoorbeeld volgt
   
14:30 - 15:00 Spreker volgt
   
15:00 - 15:30 PAUZE
   
15:30 - 16:30 Workshopronde 2
 

Maak een keuze uit 6 verschillende workshops: Aan de slag met concrete plannen en praktijkvoorbeelden

   
16:30 - 17:15 Transitieprogramma gebouwgebonden financiering

Diederik Samsom

 

 

Een van de onderwerpen binnen het Klimaatakkoord is de Gebouwde omgeving met Diederik Samsom als voorzitter. In 2050 moet er een duurzame economie, zonder fossiele brandstoffen, zijn gerealiseerd. Samen met bedrijven en organisaties is hij daarom in gesprek gegaan over hoe CO2 kan verminderen door huizen en gebouwen aan te passen.

Het realiseren van deze opgave vraagt grote investeringen van particuliere woningeigenaren. Dit kan de financiële spankracht van woningeigenaren ruimschoots te boven gaan. De maatregelen moeten dus niet alleen kosteneffectief zijn, maar ook betaalbaar voor particulieren. In dat verband wordt veel verwacht van gebouwgebonden financiering. O.a. met een wijkgerichte aanpak en de mogelijkheid om geld te lenen tegen een laag tarief wil Diederik Samsom de energietransitie betaalbaar maken.    

   
17:15 - 17:30 Afsluiting door Jan Jonker
17:30 NETWERKBORREL