09:00 - 09:30 ONTVANGST
09:30 - 09:45 Opening - Balanceren tussen ambitie en realiteit

Jan Jonker

 • De stand van zaken van de klimaatopgave, circulaire economie en energietransitie in Nederland
 • De transities staan steeds beter op de beleidsagenda’s en dat is positief, maar is het genoeg en wordt er voldoende budget voor vrijgemaakt?
 • Hoe balanceer je tussen ambitie en realiteit?
   
09:45 - 10:15 Triple-transitie - Anders durven denken

Jan Jonker

 

De Klimaatopgave, de Energietransitie en het streven naar een Circulaire Economie vormen samen een triple-transitie. Een grote economische én maatschappelijke uitdaging waar we voor staan. Deze opgave leidt tot ingrijpende en omvangrijke veranderingen in het bestaande sociaal-economische systeem.

Om zoveel mogelijk impact te realiseren moeten deze drie opgaven gezamenlijk aangepakt worden en dat houdt niet op bij de Nederlandse grenzen, het is een internationaal, gemeenschappelijk vraagstuk. Dit kan alleen aangepakt worden als we het economische systeem echt grondig herzien en dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt lef en moed en het herzien van posities. Echt anders durven denken, dàt is de kern van transitie.

 • Herken een transitie en bekijk of deze past bij jouw organisatie
 • Werk aan projecten waarin economische, lokale en sociale doelen hand in hand gaan
 • Ontwikkel oplossingen met elkaar voor problemen die bedrijven direct ervaren
   
10:15 - 11:00 Transitiemanagement - inzetten op echte transitie

Derk Loorbach

 

 

Een transitie wordt gedefinieerd als een proces van fundamentele en onomkeerbare verandering in de cultuur van een samenleving, structuren en praktijken. Transitiemanagement heeft als doel hardnekkige maatschappelijke problemen aan te pakken door duurzamere systemen te verkennen en te bevorderen. 

Hoe ambitieus ook, vaak gaat een nieuwe duurzaamheidsstrategie uit van de bestaande organisatie, van de bestaande manier van denken, bestaande kennis van technologie en het bestaande netwerk. Het vereist durf om vanuit een heel ander toekomstperspectief te vertrekken en systematisch werk te maken van transities.

 • Wat betekenen duurzaamheidstransities voor de strategie en sturing van organisaties?
 • Op welke wijze kunnen bedrijven, overheden en maatschappelijke partijen inzetten op echte transitie?
 • Wat kun je proactief doen om de kans te vergroten dat er maximaal maatschappelijk rendement uit de transities wordt gehaald waarin we nu terecht komen?
   
11:00 - 11:30 PAUZE
   
11:30 - 12:15 Effectief de circulaire transitie inzetten!
Carola Wijdoogen

Op systeemniveau wordt langzaam duidelijk wat nodig is om de circulaire transitie in te zetten, maar wat heeft een professional nodig in de dagelijkse weerbarstige praktijk van een organisatie? Onderzoek heeft aangetoond dat 7 rollen en 8 competenties nodig zijn om als 'change agent' effectief in organisaties een duurzame transitie in te zetten. Welke van deze competenties en rollen zijn nodig voor de circulaire transitie? En heb jij die in huis?

Op basis van onderzoek wordt in deze interactieve workshop gekeken welke rollen en competenties er nodig zijn om circulaire veranderingen in organisaties te realiseren. Is het hoofd, hart of juist de intuïtie leidend? Systeemdenken, goed communiceren of kunnen reflecteren? Hoe gaat het in de dagelijkse praktijk. Welke goede en slechte voorbeelden zijn er? En hoe doe je het zelf. Kan je effectiever worden? Niet alleen praten maar ook doen. 

   
12:15 -13:15 LUNCHPAUZE
   
13:15 - 13:45 Het is nu of nooit - interview met Youth for Climate NL

Youth for Climate

 

Het begon allemaal bij de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg.  Zij staakte na de zomervakantie elke schooldag en inspireerde jongeren in verschillende Europese steden om ook te gaan staken voor het klimaat. Deze protesterende jongeren werden al gauw klimaatspijbelaars genoemd. 

Op 7 februari werd de eerste klimaatmars van Nederland gehouden. Op initiatief van de Daltonschool in Den Haag hebben duizenden leerlingen op verschillende dagen 'gestaakt' en geprotesteerd voor een veel strenger klimaatbeleid. Het belangrijkste doel van de klimaatspijbelaars is dat de lasten bij de grote vervuilers komen te liggen en niet bij de burgers. Ze hebben een heel lijstje met eisen, maar weten ook niet precies wat de oplossingen zijn. Maar weten wel dat als we in dit tempo doorgaan met vervuilen, de aarde straks compleet verpest is. En dan is er geen weg meer terug.

Jan Jonker gaat in gesprek met de klimaatspijbelaars.

   
13:45 - 14:30

 De transitie naar een CO2-neutrale organisatie 

Rob van der Rijt

We gaan van de fossiele brandstoffen af om klimaatdoelen te halen. Dat betekent dat je als bedrijf of instelling energie gaat besparen, of zelf duurzame energie gaat opwekken. Zo voldoe je en passant meteen aan wet- en regelgeving plús je levert een positieve bijdrage aan minder opwarming van de aarde.

Rob van der Rijt, oprichter van het meer dan een miljoen keer geraadpleegde CO2-reductieplatform Klimaatplein.com, deelt in een interactieve lezing, kennis en ervaring met CO2-neutraal ondernemen. Hij beschrijft wat CO2-neutraal ondernemen is en hoe je er in vijf eenvoudige stappen zelf direct voordeel mee kunt behalen. Rob gebruikt daarbij zijn boek ‘CO2-neutraal ondernemen- zo doe je dat!’ als leidraad.  

 • Inzicht in jouw energieverbruik en CO2-uitstoot
 • Welke stappen kun je al direct zetten om te besparen?
 • Op welke wijze ga je verduurzamen?
   
14:30 - 15:00 PAUZE
   
15:00 - 15:45  Het is geen ‘of-of’ , maar ‘en-en’ 

Michel Schuurman

Michel Schuurman, directeur Economie & Politiek MVO Nederland gaat in op het ondernemen in de nieuwe economie. Hij merkt dat veel organisaties en ondernemers duurzaamheid belangrijk vinden, maar dat het vooral niet ten kosten mag gaan van de eigen belangen. Hij vermoedt dat dit soort spanningen de komende tijd alleen maar zullen toe nemen. Of het nu gaat over CO2-uitstoot, inclusiviteit of de groei van (lucht)transport: belangrijk, maar het mag ons niet in de weg zitten. En daar zit wat hem betreft nu exact de crux. Maar gelukkig zijn er veel organisaties en ondernemers die laten zien dat het ‘en-en’ denken ook bestaat. Paar voorbeelden: Bouwen én werken aan het terugdringen van de stikstofuitstoot. Kippen houden met een goed businessmodel én CO2-neutraal werken met welzijn voor dieren. Vluchtelingen in dienst nemen én merken dat andere werknemers bereid zijn om iemand op te leiden.

Binnen de grenzen van de planeet, waarbij iedereen mee mag doen én er ook gewoon geld verdiend mag worden.  

   
15:45 - 16:30 Transitieprogramma gebouwgebonden financiering

Diederik Samsom

 

 

Een van de onderwerpen binnen het Klimaatakkoord is de Gebouwde omgeving met Diederik Samsom als voorzitter. In 2050 moet er een duurzame economie, zonder fossiele brandstoffen, zijn gerealiseerd. Samen met bedrijven en organisaties is hij daarom in gesprek gegaan over hoe CO2 kan verminderen door huizen en gebouwen aan te passen.

Het realiseren van deze opgave vraagt grote investeringen van particuliere woningeigenaren. Dit kan de financiële spankracht van woningeigenaren ruimschoots te boven gaan. De maatregelen moeten dus niet alleen kosteneffectief zijn, maar ook betaalbaar voor particulieren. In dat verband wordt veel verwacht van gebouwgebonden financiering. O.a. met een wijkgerichte aanpak en de mogelijkheid om geld te lenen tegen een laag tarief wil Diederik Samsom de energietransitie betaalbaar maken.    

   
16:30 - 16:45 Afsluiting door Jan Jonker
16:45 NETWERKBORREL

 

 

 

badge sticker printing
 badge sticker printing