Jan Jonker

Tevens dagvoorzitter

Jan Jonker is hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zijn werk richt zich op drie samenhangende thema’s. Trends en ontwikkelingen die samen een veranderende economie vormgeven (de ‘WEconomy’), op business modellen die het mogelijk de waarden duurzaam, inclusief en circulair ondernemen te realiseren en op het ontwikkelen van (crypto) transactie-systemen genaamd Hybride Bankieren. Hij is auteur van o.a. de boeken ‘Nieuwe Business Modellen’ en ‘De kunst van Veranderen’. Onlangs publiceerde hij over business modellen voor de circulaire economie het boek ‘Eén Zwaluw voorspelt veel goeds’. 

Derk Loorbach

Derk Loorbach is professor van sociaal economische transities en directeur van DRIFT (Dutch Reserach Institute For Transitions) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij was een van de eerste onderzoekers die het concept en de benadering van transitie management ontwikkelde. Hij begon zijn professionele carrière als onderzoeker voor het International Centre for Integrative Studies (ICIS) in Maastricht. Binnen dit onderzoek richtte hij zich op de ontwikkeling van transitie management in zowel theorie als praktijk. In 2004 startte hij, samen met Jan Rotmans, DRIFT. DRIFT is een baanbrekend interdisciplinair instituut dat onderzoek combineert met nauwe samenwerking met de politiek en het bedrijfsleven om zo een duurzamere maatschappij te ontwikkelen.

Diederik Samsom

Diederik Samsom, voormalig fractievoorzitter PvdA, is momenteel voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde omgeving. Hij is zelfstandig adviseur op het gebied van energie. en werkt voor afval- en energiebedrijf HVC aan de doorontwikkeling van de duurzame energiestrategie van het bedrijf. Voor PrimeVentures aan de ontwikkeling van grootschalige zonne-energie en voor de Drechtsteden als voorzitter van de programmaraad Energiestrategie. Daarnaast is hij commissaris bij Energie Beheer Nederland (EBN) en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling.

Carola Wijdoogen

Carola Wijdoogen werd in 2014 MVO manager van het jaar als Directeur Duurzaam Ondernemen bij NS. In 2010 werd zij (de eerste) Directeur Duurzaam Ondernemen bij NS om te bouwen aan een klimaatneutraal, circulair en inclusief bedrijf. Haar kernwaarden zijn: vrijheid, betrokkenheid en integriteit; haar kernkwaliteiten: kansgericht ondernemen en verbinden. Carola was de drijvende kracht achter het afsluiten van het grootste groene windstroom contract in de wereld, waardoor alle Nederlandse elektrische treinen vanaf 2017 op groene stroom van nieuwe windparken rijden. Ook bracht zij de maatschappelijke jaarverslaglegging van NS in een versnelling door de eerste milieuwinst-en-verliesrekening te publiceren. In 2016 deelde ze haar kennis met MVO-collega’s door het uitbrengen van haar boek: MVO doe je ZO. Hiermee wil zij het vak van de duurzaamheidsmanager verder professionaliseren.

Rob van der Rijt

Rob van der Rijt werkte als adviseur coöperatie, communicatie en MVO voor Rabobank en werd daarna duurzaamheidsadviseur bij Climate Neutral Group, waar hij tientallen grote ondernemingen begeleidde bij het streven naar CO2-neutraal ondernemerschap. In 2011 startte hij het inmiddels meer dan een miljoen keer geraadpleegde online CO2-reductieplatform www.klimaatplein.com

Michel Schuurman

Michel Schuurman is directeur Economie en Politiek MVO Nederland. Hij is binnen MVO Nederland verantwoordelijk voor het opzetten en begeleiden van programma’s en projecten op het gebied van circulaire economie en klimaat. Zijn aandachtsgebied en inbreng is enerzijds de procesmatige kant van innovatie en anderzijds de condities creëren voor realisatie en opschaling. Coalities bouwen en matchmaking realiseren zijn hierbij kernwoorden. Voor Michel staat duurzaam ondernemen synoniem aan succesvol ondernemen; een voortdurend verbeterproces van innovatie, realisatie, ondernemersgeest en samenwerking.

Youth for Climate NL

Youth for Climate NL is een actiegroep. Het huidige klimaatbeleid is niet ambitieus genoeg. Vanuit een apolitiek standpunt, want klimaat is een zaak die iedereen aangaat, wilt Youth for Climate NL een duidelijk signaal geven dat de (volgende) regering een klimaatregering zal moeten zijn. Hoe dat dit exact verwezenlijkt moet worden is niet aan Youth for Climate, er zijn genoeg (klimaat)experts. Zolang er geen duidelijk en effectief klimaatbeleid is, lijkt de toekomst niet de moeite waard om verder te studeren. Dit wordt in de verf gezet door de wekelijkse spijbelacties. 

 

badge sticker printing
 badge sticker printing