WORKSHOP 1
 

 

 

 

   
WORKSHOP 2
Sustainable Development Goals realiseren = toekomstbestendig transformeren

Geanne van Arkel

Alleen door een holistisch aanpak en te leren van de natuur kun je toekomstbestendig organiseren ondernemen. Tegelijkertijd draag je dan bij aan het realiseren van een inclusieve, low-carbon, biobased en circulaire economie. Door voor de triple-transitie opgave SDG's te omarmen als zowel doel als middel kun je sneller en effectiever innoveren.

  • Het begint met ambitie, passie en purpose, maar vooral hoe krijg je anderen mee?
  • Hoe helpen de Project Drawdown klimaatoplossingen niet alleen de SDG's realiseren, maar ook jouw organisatie toekomstbestendig te maken?
  • Met wie kun je samenwerken om nieuwe business modellen te ontwikkelen die bijdragen aan zowel de energietransitie, de klimaatopgave als de circulaire economie 
   
WORKSHOP 3
 

 

 

 

   
   
WORKSHOP 4
Transitiemanagement in actie

Sem Oxenaar

 

Transitieonderzoek helpt de complexiteit van maatschappelijke uitdagingen te begrijpen. Het toont wanneer en hoe transities beïnvloed kunnen worden en welke rol jij en je organisatie hierin kunnen spelen. Na een korte inleiding transitiedenken en transitie governance zullen we aan de hand van het X-curve model de dynamiek van maatschappelijke verandering in kaart brengen en acties en interventies identificeren voor opbouw, ombouw en afbraak richting een duurzame toekomst.

  • Transitiemanagement in actie
  • Navigeren van disruptieve verandering
  • Sturingsdynamiek in kaart brengen
  • Wenkend toekomstperspectief, klein beginnen
  • Transitiegericht interveniëren
  • Van beleid naar actie
   
WORKSHOP 5
 Duurzaam Business model 

Jan Jonker

Het nieuwe boek van Jan is een duurzaam antwoord op het business model van Oscar Osterwalder, dat een enorm succes heeft over de hele wereld. Dat model is er echter alleen op gericht dat de bedrijven winst maken, geld verdienen. Er is geen relatie met de schade die ze toebrengen aan de aarde en wat dat de mensheid allemaal kost.

Het nieuwe business model van Jan Jonker gaat veel verder. Het model is gekoppeld aan de circulaire economie en kan tot geldelijke winst leiden, maar heeft daarnaast andere uitkomsten zoals stilte en aandacht.

Tijdens deze workshop ga je zelf aan de slag met dit nieuwe business model.

   
WORKSHOP 6
Het politieke spel en de transitie naar een Circulaire Economie!

Yasemin Cegerek

Circulaire economie en de politieke aandacht op het Binnenhof en op lokaal niveau. Tijdens deze workshop krijg je een inkijk hoe achter de schermen agenda-setting plaatsvindt op de rode loper. Raamovereenkomst verpakkingen, uitbreiden van statiegeld, verbod op plastic tasjes, plastic soep, duurzaam en circulair inkopen, totstandkoming van het Rijksbreed Programma Circulaire Economie en het Grondstoffenakkoord zijn een aantal onderwerpen die op de politieke agenda staan. Als Tweede Kamerlid en rapporteur circulaire economie heb ik gezien dat de urgentie van een circulaire economie steeds groter wordt. Als wethouder ben ik op dit moment bezig met een lokaal actieplan circulaire economie. Tijdens deze workshop krijgt u het politieke handwerk te zien op landelijk en lokaal niveau. De noodzaak om de transitie te maken naar een circulaire economie is groot. Maar als er geen kartrekkers zijn in de politiek, dan is een onderwerp zo weggegeven en blijven transities uit.
badge sticker printing
 badge sticker printing